Jan Kuchař

Tel: 732 768 769

email: kuchar.hans@volny.cz

  • Číslo účtu: 193729075/0300
  • U bezhotovostních plateb do variabilního symbolu uveďte: den svatby - ve formátu:  příklad. 19.8.2018 (19082018)
  • do poznámek (zprávy) prosím uveďte příjmení ženicha a nevěsty